FAQ

Sərvətin idarə edilməsi istəyinizə uyğun investisiya və ya maliyyə təkliflərinin hazırlanmasını,həmçinin konsultasiya xarakterli məsləhətləri özündə birləşdirən xidmətdir.