FAQ

“PASHA Private Banking” müştərisi olduqdan sonra hesabın açılması ödənişsizdir.

Bəli. İllik xidmət haqqı ödəyərək müştəri ola bilərsiniz. Bu halda seqmentə uyğunluğunuz monitorinq olunacaq.

Əməkhaqqı, alqı-satqı və ya icarə müqaviləsi, sığorta hesabı, depozit təminatı, dividentlər və digər bu kimi sənədlər müştərinin əldə etdiyi gəliri təsdiq etmək üçün kifayətdir.

Hesablar arası beynəlxalq ödənişin həyata keçirilməsi üçün təyinatı təsdiq edən sənəd lazımdır. 1000  AZN/EUR/USD/GBP dəyərində köçürmələrdə sənədlər əlavə olunmaya bilər.

Ənənəvi bank xidməti olan depozitlər qısamüddətli, sabit, lakin aşağı gəlirlidir. İnvestisiya  məhsulları həm qısa, həm də uzunmüddətli prespektivdə təqdim olunmaqla yanaşə, xüsusilə xarici valyutada yüksək gəlirliliyi təmin edir, stabillik və risk dərəcəsinə malik olur. Bəzi məhsullar depozitlərlə eyni risk dərəcəsinə, lakin yüksək gəlir faizinə malikdir.