Depozit hesabları

Depozitlər Azərbaycanda ən çox üstünlük verilən investisiya növüdür. Təhlükəsiz və likvid alət sayılan depozit hesab konservativ investorlar üçün xüsusilə cəlbedicidir.

Klassik hesab

Fidusiar hesab

Uşaq depoziti