Biz müştərilərimizin aktivlərini onların hər birinin risk profilinə uyğun olaraq aşağıdakı siniflərə ayırırırq:

• İstiqrazlar;
• Səhmlər;
• Nağd pul;
• Fondlar;
• Digər maliyyə məhsulları.