Müştərilərimizə təqdim etdiyimiz depozit qutularının köməkliyi ilə Siz sənədlərinizi, nağd pullarınızı və digər qiymətli əşyalarınızı təhlükəsiz saxlaya bilərsiniz. Müştərilərimizə ilk seyf istənilən ölçüdə ödənişsiz təqdim edilir. İlk seyfə əlavə olaraq icarəyə götürülən seyflər tariflərə uyğun təklif olunur.

Biz müştərilərimizin seyflərdə yerləşdirdiyi qiymətli əşyaların qeydiyyatını aparmırıq.