Vergilərin planlaşdırılması

Aktivləriniz xarici ölkələrdə olduğu halda və ya beynəlxalq pul köçürmələri etdikdə xeyli mürəkkəb vergi məsələləri ilə rastlaşa bilərsiniz. Məhz buna görə vergiləri ən optimal yolla ödəmələrini təmin etmək məqsədilə müştərilərimizə vergilərin planlaşdırılması xidmətini təklif edirik.

Biz hər zaman müştərilərimizə xarici ölkələrdə investisiya etdikdən öncə həmin ölkələrə xas iqtisadi məqamlarla yanaşı, oradakı vergi növləri haqqında məlumat veririk. Bu, müştərilərimizin investisiya qərarlarını daha əmin və düşünülmüş edir.